• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Filmy a etyka: Moralne dylematy na ekranie.

Podejmowanie dowolnej pracy profesjonalnej jest od zawsze napisane w nasze życie. Praca zawodowa ma na celu przyrzeczenie właściwej pozycji społecznej i przekazanie dochodu na zaspokojenie fundamentalnych pragnień życiowych. Podjęcie pracy zarobkowej nie zawsze musi wiązać się z zatrudnieniem, jesteśmy w stanie założyć własną aktywność gospodarczą, i być szefem dla siebie samych. Niesłychanie w szeregu przypadków na wsiach ludzie funkcjonują zarobkowo, prowadząc domostwa rolnicze, oraz jest to też ich jedyne źródło dochodu. Pracując, mamy szansę spotykania się z ludźmi, rozwijania się w wielu dziedzinach, nie tylko związanych z zawodem, oprócz tego celem pracy jest dostarczanie nam satysfakcji i przyjemności z wykonywania tej czy innej czynności. Jakikolwiek typ pracy służy i przyczynia się dla idealna innych osób, jest to w pewny sposób też osiąganie satysfakcji – wypróbuj ANCHOR. Praca zawodowa żąda od nas w pewnych sytuacjach wielu wyrzeczeń rezygnacji z wielu przyjemności, jednak gdybyśmy nie mieli żadnych obowiązków, czegoś, co mobilizuje nas do wykonywania powszednich czynności, błyskawicznie stalibyśmy się osowiali, apatyczni i bez chęci do życia. Obowiązki motywują nas do przedsięwzięcia i są pewnego typu celem stworzonego przez nas życia.

1. Zajrzyj tutaj

2. Kliknij tutaj

Kino a wojna: Filmy o konfliktach zbrojnych.

Categories: Hobby

Comments are closed.