• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Peregrynacja pielgrzymów: Szlaki pielgrzymkowe i ich znaczenie historyczne.

Populacje tak zwanych krajów wysoko rozwiniętych mają zdecydowana tendencje do starzenia się. Zjawisko to staje się coraz znacznie bardziej zauważalne także w naszym kraju – wzrasta średnia wieku, seniorzy kreują coraz to liczniejsza grupę społeczną. Dzieje się tak wobec tego, że rodziny znacznie rzadziej niż kiedyś decydują się na posiadanie licznego potomstwa, a wiele małżeństw w ogóle rezygnuje z posiadania dzieci. Z drugiej kwestii następuje ciągły rozwój i postęp w dyscyplinie nauk medycznych oraz około lekarskich (jak na przykład dietetyka), co w możliwy sposób tłumaczy się na wydłużenie średniej długości życia człowieka – więcej na ANCHOR. Metamorfozy demograficzne wywołują potrzebę przewartościowania priorytetów i zapotrzebowań cywilnych. Kłopoty seniorów staja się już nie marginalne, lecz dotyczące wciąż wzrastającej liczebnie grupy społecznej. Służba zdrowia stawia wobec wyzwania przyrzeczenia jak najważniejszego komfortu życia przez do granic możliwości długi czas dla oznaczającej grupy ludzi

Słowa kluczowe:
1. Ko Samui na własną rękę

2. https://kosamui.pl/snake-farm

Categories: Podróże

Comments are closed.